Daňové poradenství  I  Účetní poradenství  I  Oceňování majetku  I  Ceník služeb  I  Hotmail - info  I  Kontakt

Daňová a znalecká kancelář Praha
Za Statky 55
Praha 10
103 00
Kontaktní osoba: Ing. Martina Novotná
Mobil: +420 739 448 818
Skype: novotna-dane-znalectvi
e-mail: novotna@dane-znalectvi.cz
www.dane-znalectvi.cz
www.dane-medicus.cz

 

Daňová a znalecká kancelář Praha je vedena Ing. Martinou Novotnou, daňovým poradcem č. 4136, zapsaným v Komoře daňových poradců, soudním znalcem v oboru ekonomika, specializace daně a oceňování podniků. Ing. Martina Novotná je absolventkou VŠE Praha, fakulty financí a účetnictví a dále Institutu oceňování majetku při VŠE Praha.

Daňová a znalecká kancelář Praha poskytuje komplexní poradenství v oblasti daní a účetnictví. Svým klientům nabízí kvalitní a cenově výhodné služby v oblastech, které nejsou hlavním předmětem jejich podnikání.

Daňová a znalecká kancelář Praha se dále specializuje na oceňování podniků a finančního majetku založeném na využití finančních modelů a strategické tržní analýzy. Výstupem ocenění je vyčíslení tržní hodnoty firmy nebo její části. V rámci těchto aktivit kancelář nabízí služby soudního znalce podle zákona 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění. Pro případy, kdy to vyžaduje zákon nebo klient, mají výstupy formu znaleckého posudku.

 

2008 © DOMÉNY s.r.o.