Daňová a znalecká kancelář Praha
Za Statky 55
Praha 10
103 00
Kontaktní osoba: Ing. Martina Novotná
Mobil: 739 448 818
e-mail: novotna@dane-znalectvi.cz
www.dane-znalectvi.cz
www.dane-medicus.cz

 

Poskytované služby daňového poradenství

- komplexní daňové poradenství
- zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
- zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)
- zpracování daňového přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
- zpracování daňového přiznání k dani z nemovitostí
- zpracování daňového přiznání k dani silniční
- zpracování daňového přiznání k dani spotřební
- zajištění odkladu termínu podání přiznání k dani z příjmů
- daňové revize – daňové due diligence
- zastupování při sporech se správcem daně
- daňová optimalizace
- mezinárodní zdanění
- daňový hotline, hotmail