Daňová a znalecká kancelář Praha
Za Statky 55
Praha 10
103 00
Kontaktní osoba: Ing. Martina Novotná
Mobil: 739 448 818
e-mail: novotna@dane-znalectvi.cz
www.dane-znalectvi.cz
www.dane-medicus.cz

 

Poskytované služby v oboru oceňování podniku a finančního majetku

- ocenění podniku nebo jeho části
- ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
- oceňování cenných papírů a jejich derivátů
- ocenění specifikovaného podnikového majetku
- ocenění nehmotného majetku (know-how, goodwill) a majetkových práv
- ocenění pohledávek a závazků
- oceňování nepeněžitých vkladů
- přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
- posuzování úvěrové způsobilosti podnikatelských subjektů
- zjišťování pojistné hodnoty
- revizní posudky